Визначення повної собівартості продукції, а також складання кошторису витрат на виробництво цієї продукції | Stud-Time.ru

З наявних даних, які наведені в таблиці, розташованій трохи нижче, необхідно скласти кошторис витрат для підприємства на виробництво товарної продукції, ну а також розрахувати повну собівартість продукції. А ось власне і дані, які необхідні для проведення розрахунків:

Елементи витрат аналізованого підприємства

Сума, тис. дол.

1. Витрати сировини та матеріалів

1340

2. Витрати на оплату праці всім робітникам

400

3. Відрахування в фонди соціального страхування

?

4. Амортизація основних фондів виробничого підприємства

540

5. Інші витрати аналізованого підприємства

220

6. Витрати, котрі не включаються до валової продукції

36

7. Собівартість валової продукції даного підприємства

?

8. Собівартість залишків незавершеного виробництва на складах

-42

9. Виробнича собівартість продукції

?

10. Комерційні витрати аналізованого підприємства

56

11. Повна собівартість продукції, виготовленої даним підприємством

?

Розв’язання:

1. Перш за все, друзі, нам з вами необхідно визначити такий важливий показник по діяльності будь-якого виробничого підприємства, як собівартість валової продукції за наведеною нижче формулою:

Собівартість валової продукції = 1340 + 400 + 400 × 0,34 + 540 + 220 — 36 = 2600 млн. дол.

У даному розрахунку ви можете бачити дію з визначення розміру відрахувань у фонди:

Відрахування до фондів соціального страхування = 400 × 0,34 = 136 млн. дол.

0,34 в даному випадку — це відсоток відрахування в соціальні фонди країни.

2. Продовжуємо хід рішення задачі і переходимо до нашого наступного нескладного розрахунку:

Виробнича собівартість продукції = 2600 + 42 = 2642 млн. дол.

3. Ми підійшли до фінішу у вирішенні цієї задачки, і наш останній розрахунок прийме вигляд:

Повна собівартість продукції = 2642 + 56 = 2698 млн. дол.

Related Posts