Визначення потреби в оборотних коштах, а також розрахунок середньоденних витрат матеріалів | Stud-Time.ru

На підставі наведених нижче даних, необхідно провести розрахунок такого важливого для виробничого підприємства показника, як потреба в оборотних коштах:

1. основні матеріали підприємства (один звітний квартал):

витрати матеріалів дорівнюють 220 тис. дол.;

норма запасів складає 25 днів.

2. допоміжні матеріали (один звітний квартал):

витрати матеріалів дорівнюють 60 тис. дол.;

норма запасів складає 35 днів.

Розв’язання:

1. Ну що ж, друзі мої, давайте насамперед ми визначимо, скільки складе вартість середньоденних витрат матеріалів на аналізованому нами підприємстві:

Середньоденні витрати матеріалів = Витрати матеріалів / Кількість днів у кварталі

А) для основних матеріалів:

Середньоденні витрати матеріалів = 220 / 90 днів = 2,4 тис. дол.

Б) для допоміжних матеріалів:

Середньоденні витрати матеріалів = 60 / 90 днів = 0,7 тис. дол.

2. Наш кінцевий показник, а саме загальний норматив виробничих запасів підприємства, ми будемо розраховувати так, як показано трохи нижче:

Загальний норматив виробничих запасів = Середньоденні витрати матеріалів основні матеріали × Норма запасів основні матеріали + Середньоденні витрати матеріалів допоміжні матеріали × Норма запасів допоміжні матеріали

отже, величина нормативу складе:

Загальний норматив виробничих запасів = 2,4 × 25 + 0,7 × 35 = 60 + 24,5 = 84,5 тис. дол…

Related Posts