Визначення поточної доходності облігації | Stud-Time.ru

Деякий зацікавлений інвестор купує облігацію за 60 євро, по якій відомі наступні показники:

номінальна вартість облігації дорівнює 32 євро;

купонна ставка облігації становить 38% річних;

відсотки по облігаціях виплачуються один раз на рік, а саме, в кінці звітного року;

термін погашення облігації настане через 3 роки.

Необхідно визначити, скільки складе поточна доходність облігації.

Розв’язання:

1. Для того щоб визначити поточну прибутковість облігації за один звітний рік нам необхідно використовувати формулу, яка наведена нижче:

Поточна доходність облігації = Купонні виплати по облігаціях × 100 / Ціна придбаної облігації

2. Як бачимо, нам не вистачає деяких даних, отже, тепер нам необхідно розрахувати розмір купонних виплат по нашим облігаціям, таким чином:

Купонні виплати за облігаціями = Купонна ставка облігації × Номінальна вартість облігації

3. Ну і тепер, у нас є можливість визначити поточну прибутковість облігації за один звітний рік, після чого ми перейдемо до розрахунку нашого останнього показника:

Поточна доходність облігації = Купонна ставка облігації / Номінальна вартість облігації × 100 / Ціна придбаної облігації

звідси:

Поточна доходність облігації = 0,38 × 32 × 100/60 = 20,27%.

4. А розмір купонних виплат за 3 роки (як нам дано за умовою завдання) буде дорівнювати:

Купонні виплати за облігаціями = Купонна ставка облігації × 3 роки.

5. Відповідно, поточна прибутковість облігації за 3 роки складе:

Поточна доходність облігації = 3 × 0,38 × 32 × 100/60 = 60,8%

Відповідь:

з проведеного розрахунку ми робимо висновок, що поточна прибутковість облігації за 3 роки становитиме 60,8%.

Related Posts