Визначення показників фінансової стійкості підприємства, а саме суми залучених та запозичених коштів підприємства та коефіцієнта автономії | Stud-Time.ru

Відомо, що власні кошти деякого підприємства збільшились у звітному році на 1040 тис. дол., тобто зросли з 37500 до 38900 тис. дол., а загальна сума грошових джерел цього підприємства зросла на 880 тис. дол., тобто вона збільшилась з 38700 до 39400 тис. дол.

Необхідно визначити суму запозичених та залучених грошових коштів на початок та кінець звітного року, а також такий важливий показник, як коефіцієнт автономії. Також необхідно визначити, чи зросла за рік фінансова стійкість підприємства.

Розв’язання:

1. Перше, що ми зробимо, це розрахуємо суму запозичених та залучених грошових коштів підприємства на початок та кінець звітного періоду наступним методом:

Запозичені та залучені кошти початок року = Грошові джерела початок – Власні кошти початок

Запозичені та залучені кошти початок року = 38700 — 37500 = 1200 тис. дол.

А тепер зробимо те ж саме, тільки на кінець звітного року:

Запозичені та залучені кошти кінець року = Грошові джерела на кінець – Власні кошти на кінець

Запозичені та залучені кошти кінець року= 39400 – 38900 = 500 тис. дол.

2. Далі нам ще необхідно визначити коефіцієнт автономії на даному підприємстві. Ну що ж, перейдемо до цього нескладного і швидкого розрахунку:

Коефіцієнт автономії на початок року = Власні кошти на початок / Грошові джерела на початок

отримуємо, що:

Коефіцієнт автономії на початок року = 37500 / 38700 = 0,97

Ну а коефіцієнт автономії на підприємстві на кінець року відповідно складе таку цифру:

Коефіцієнт автономії на кінець року = Власні кошти на кінець / Грошові джерела на кінець

звідси, сума буде наступною:

Коефіцієнт автономії на кінець року = 38900 / 39400 = 0,99

Висновок:

з проведеного розрахунку ми бачимо, що коефіцієнт автономії за звітний рік зріс на 0,02 (= 0,99 – 0,97), що свідчить про зростання фінансової стійкості даного підприємства. Ну а сума залучених та запозичених коштів підприємства, в свою чергу, зменшилась на 700 тис. дол. (= 500 – 1200).

Related Posts