Визначення обсягу випуску продукції, вартості валової продукції, а також обсягу реалізації продукції | Stud-Time.ru

Виходячи з тих даних, які наведені трохи нижче, необхідно розрахувати такі важливі показники, як обсяг випуску продукції, вартість валової продукції, а також обсяг реалізації продукції.

А ось, власне кажучи, і самі дані для проведення аналізу:

основна продукція, яку виготовило підприємство в звітному періоді — 102000 тис. дол.;

надані підприємством послуги, промислового характеру, рівні 12400 тис. дол.;

— підприємство придбало напівфабрикати на суму в 14 000 тис. дол.;

— також 50% від вартості напівфабрикатів будуть використані для власного виробництва;

— сума незавершеного виробництва на кінець звітного періоду зросте на 5100 тис. дол.;

готова продукція, яка залишилася на складі аналізованого виробничого підприємства:

— на початок звітного періоду — 10200 тис. дол.;

— на кінець звітного періоду — 5400 тис. дол.

Розв’язання:

1. Приступаємо до вирішення завдання, і насамперед визначаємо, чому дорівнюватиме такий показник, як обсяг випуску товарної продукції даним підприємством:

Обсяг випуску продукції = Основна продукція підприємства + Послуги промислового напрямку + Вартість придбаних напівфабрикатів × Відсоток від вартості напівфабрикатів, який призначений для власного виробництва у вигляді коефіцієнта

відповідно:

Обсяг випуску продукції = 102 000 + 12 400 + 14 000 × 0,5 = 121 400 тис. дол.

2. Тепер пропоную розрахувати наступний показник, для визначення якого ми будемо використовувати нижченаведену формулу:

Вартість валової продукції = Обсяг випуску продукції + Вартість придбаних напівфабрикатів × Відсоток від вартості напівфабрикатів, який призначений для власного виробництва у вигляді коефіцієнта + Незавершене виробництво

звідси:

Вартість валової продукції = 121 400 + 14 000 × 0,5 + 5100 = 133500 тис. дол.

3. Ну а обсяг реалізованої даним підприємством продукції буде розрахований при використанні формули, яка має наступний вигляд:

Обсяг реалізації продукції = Обсяг випуску продукції + (Залишки готової продукції на початок звітного періоду — Залишки готової продукції на кінець звітного періоду)

сума буде такою:

Обсяг реалізації продукції = 121 400 + (10200 — 5400) = 126 200 тис. дол.

Related Posts