Визначення обсягу реалізації продукції аналізованим виробничим підприємством країни | Stud-Time.ru

Нижче наведені деякі дані, на підставі яких нам потрібно розрахувати, чому буде дорівнювати обсяг реалізації продукції в запланованому році (розрахунок потрібно проводити в цінах виробництва):

залишки готової продукції на складі підприємства на початок планового періоду:

— виробнича собівартість — 180 млн. дол.

рентабельність продукції підприємства в IV кварталі звітного року — 18%;

обсяг випуску продукції в плановому році складатиме 2400 млн. дол.;

питома вага виробництва в IV кварталі в обсязі випуску — 28%;

норма запасів готової продукції на складі складає 10 днів.

Розв’язання:

Ну що ж, не будемо тягнути час, а відразу приступимо до розрахунку нашого головного показника:

Обсяг реалізації продукції = 2400 + 180 × (1 + 0,18) — 2400 × 0,28 × 10 / 90

звідси отримуємо:

Обсяг реалізації = 2400 + 212,4 — 74,67 = 2537,73 млн. дол.

Related Posts