Визначення оборотності грошових коштів товарного підприємства | Stud-Time.ru

Відомі такі дані по діяльності деякого підприємства:

тривалість обороту виробничих запасів на даному підприємстві дорівнює 68 днів;

— вказано, що тривалість обороту дебіторської заборгованості складає 31 день;

— а, оборотність кредиторської заборгованості, в свою чергу, рівна 26 днів.

Необхідно розрахувати такий показник діяльності підприємства, як оборотність грошових коштів, виходячи з даних, які перелічені у списку вище.

Розв’язання:

Давайте приступимо безпосередньо до нашого розрахунку:

Оборотність грошових коштів = Тривалість обороту виробничих запасів + Тривалість обороту дебіторської заборгованості — Оборотність кредиторської заборгованості

звідси:

Оборотність грошових коштів = 68 + 31 — 26 = 73 дні

Висновок:

а висновок буде наступним — це підприємство з самого початку процесу виробництва товарної продукції протягом 73 днів має знайти кошти для фінансування. Чим менша кількість днів тривалості обороту грошових коштів, тим краще для підприємства, тому що це веде до зростання прибутку від реалізації продукції.

Related Posts