Визначення норми обслуговування верстатів і часу простоїв обладнання на аналізованому підприємстві | Stud-Time.ru

Необхідно визначити, скільки складе величина норми обслуговування верстатів, за допомогою яких виробляється товарна продукція, а також необхідно розрахувати час простоїв даних верстатів, якщо відомі наступні розрахункові дані:

— тривалість обслуговування одного виробничого верстата працівником — 42 хвилини;

— час, який необхідний працівнику підприємства на перехід від одного верстата до іншого, якщо у виробництві використовується багатоверстатне обслуговування, рівний 10 хвилин;

— коефіцієнт використання тривалості робочої зміни становить 0,97.

Розв’язання:

1. Переходимо до нашого першого розрахунку, який будемо визначати, використовую таку формулу:

Норма обслуговування = Тривалість зміни × Коефіцієнт використання тривалості однієї робочої зміни / (Тривалість обслуговування + Тривалість переходу працівника від одного верстата до іншого) + 1

Тривалість робочого дня 8 годинна робоча зміна = 8 × 60 = 480 хвилин

звідси:

Норма обслуговування = 480 × 0,97 / (42 + 10) + 1 = 10 верстатів

2. Ну а час простою виробничого верстата на підприємстві дорівнюватиме наступній цифрі:

Час простою = (Норма обслуговування — 1) × Тривалість переходу працівника від одного верстата до іншого

Час простою = (10 — 1) × 10 = 90 хвилин

Related Posts