Визначення норми чистого прибутку банку за умови, що весь банківський капітал був відданий в позику | Stud-Time.ru

З умови нам відомо, що вартість капіталу деякого банку дорівнює 1,25 млрд. дол., у тому числі розмір власного капіталу банку становить 284 млн. дол. Ще зазначено, що пасивні банківські операції дорівнюють 7% річних, ну а, в свою чергу, активні банківські операції рівні 9% річних. Адміністративно-господарські витрати банку дорівнюють 244 тис. дол. Додатково зазначено, що норма обов’язкових резервів банку склала 14%.

Необхідно розрахувати такий показник як норма чистого прибутку банку за умови, що банк віддав у позику весь свій капітал.

Розв’язання:

1. Для того щоб розрахувати суму, яку наш банк здатний віддати в позику, використовуємо наступний розрахунок по пунктам:

— перш за все, нам необхідно визначити розмір позикового капіталу банку:

Сума позикового капіталу банку = Загальна вартість капіталу банку — Розмір власного капіталу банку

Сума позикового капіталу банку = 1,25 млрд. дол. — 284 тис. дол. = 966 млн. дол.

— тепер давайте розрахуємо, скільки складе величина обов’язкових резервів (ви повинні знати, що норма обов’язкових резервів поширюється ВИКЛЮЧНО на позиковий капітал банку і в нашому випадку вона дорівнює 14%). Відповідно величина обов’язкових резервів банку складе:

Величина обов’язкових резервів = Сума позикового капіталу × Норма обов’язкових резервів / 100%

Величина обов’язкових резервів = 966 млн. дол. × 14 / 100 = 135,24 млн. дол.

— ну а величина самої позики, яку може видати наш банк, складе:

Позика, яку може видати банк = Розмір власного капіталу банку + Сума позикового капіталу банку — Величина обов’язкових резервів

Позика, яку може видати банк = 284 + 966 — 135,24 = 1114,76 млн. дол.

2. Тепер перейдемо до визначення валового прибутку банку, враховуючи те, що банк віддав свій капітал у позичку (відсотки необхідно перевести в коефіцієнти, тобто розділити на 100%):

Валовий прибуток банку = Σ Відсоток, який був отриманий за позику × Σ Відсоток, який виплачується за внесок

Валовий прибуток банку = 0,09 × 1114,76 — 0,07 × 966 = 100,33 — 67,62 = 32,71 млн. дол.

3. Якщо ми віднімемо від валового прибутку банку його адміністративно-господарські витрати, розмір яких складає 200 тис. дол. або 0,2 млн. дол., то отримаємо той прибуток, який отримає банк, тобто чистий прибуток. Відповідно його розмір буде дорівнює:

Чистий прибуток банку = Валовий прибуток банку — Адміністративно-господарські витрати

Чистий прибуток банку = 32,71 — 0,244 = 32,47 млн. дол.

4. Ну і тепер у нас є можливість зробити розрахунок підсумкового показника, який від нас вимагає умова задачі, а саме — норма чистого прибутку банку:

Норма чистого прибутку банку = Чистий прибуток банку × 100 / Розмір власного капіталу

Норма чистого прибутку банку = 32,47 × 100 / 284 = 11,43%

Related Posts