Визначення норми амортизаційних відрахувань, а також розрахунок суми амортизації | Stud-Time.ru

За наведеними даними треба розрахувати, чому будуть рівні норми амортизаційних відрахувань, а також визначити суму амортизації обладнання виробничого підприємства:

Показники по підприємству

Сума

1. Вартість обладнання, на яке необхідно нарахувати амортизацію, дол.

14030

2. Витрати, пов’язані з доставкою та монтажем придбаного обладнання, дол.

484

3. Витрати, пов’язані  з демонтажем (визначаються, коли виходить термін експлуатації), дол.

240

4. Виручка від реалізації обладнання (термін експлуатації вийшов), дол.

262

5. Термін служби обладнання, років

12

Розв’язання:

1. Спершу нам необхідно розрахувати такий важливий показник, як балансова вартість основних фондів, які є на даному підприємстві, і робити це ми будемо з застосуванням такої формули:

Первісна вартість основних фондів = Вартість обладнання + Витрати підприємства на доставку і монтаж обладнання

звідси:

Первісна вартість основних фондів = 14030 + 484 = 14 514 дол.

2. Далі переходимо до визначення наступного показника, який необхідний нам для третього розрахунку (даний показник повинен мати процентний вираз):

Норми амортизаційних відрахувань = (Первісна вартість основних фондів — Ліквідаційна вартість) × 100 / (Первісна вартість основних фондів × Термін служби обладнання)

Ліквідаційна вартість = Виручка від реалізації обладнання — Витрати на демонтаж обладнання

Ліквідаційна вартість = 262 — 240 = 22 дол

звідси:

Норми амортизаційних відрахувань = (14514 — 22) × 100 / (14514 × 12) = 1449200 / 174168 = 8,321%

3. Ну а тепер ми можемо переходити безпосередньо до визначення річної суми амортизаційних відрахувань, яка повинна бути розрахована за такою формулою:

Сума амортизації = Первісна вартість основних фондів × Норми амортизаційних відрахувань / 100

отже:

Сума амортизації = 14514 × 8321 / 100 = 1207,71 дол.

Висновок:

з проведених розрахунків нам слід зробити наступний простий висновок:

— норми амортизаційних відрахувань склали 8,321%;

— а сума амортизації дорівнює 1207,71 дол.

Related Posts