Визначення нормативу оборотних коштів по основних фондах підприємства, загального нормативу оборотних коштів, а також коефіцієнта оборотності оборотних коштів | Stud-Time.ru

Потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме загальний норматив оборотних коштів підприємства, а також визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, якщо відомі такі дані:

витрати на виробництво товарної продукції становлять 305 тис. дол.;

норма запасів основних матеріалів даного підприємства дорівнює 70 тис. дол.;

норматив оборотних коштів виробничого підприємства:

незавершене виробництво — 55 тис. дол.;

готова продукція на складі — 32 тис. дол.;

інші витрати підприємства — 12 тис. дол.;

питома вага основних матеріалів в сумі загальновиробничих витрат дорівнює 54%;

обсяг випуску продукції аналізованим виробничим підприємством рівний 348 тис. дол.

Розв’язання:

1. Отже, давайте, спочатку визначимо, чому дорівнюватиме норматив оборотних коштів нашого підприємства за основними засобами:

Норматив оборотних коштів основні фонди = ((Витрати на виробництво × Питома вага основних матеріалів коефіцієнт) / (Обсяг випуску продукції — Норматив оборотних коштів по готовій продукції)) × Норма запасів за основними матеріалами

звідси:

Норматив оборотних коштів основні фонди = ((305 × 0,54) / (348 — 32)) × 70 = 164,7 / 316 × 70 = 36,5

2. Тепер рухаємося далі і переходимо до визначення наступного необхідного показника, для розрахунку якого ми будемо використовувати таку формулу:

Загальний норматив оборотних коштів = Норматив оборотних коштів основні фонди + Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву + Норматив оборотних коштів по готовій продукції + Норматив оборотних коштів по іншим витратам підприємства

звідси:

Загальний норматив оборотних коштів = 36,5 + 55 + 32 + 12 = 135,5

3. Ну а зараз ми вже можемо переходити до визначення нашого останнього показника, який розрахуємо за допомогою використання такої формули:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Обсяг випуску продукції / Загальний норматив оборотних коштів

звідси:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів = 348 / 135,5 = 2,57

Related Posts