Визначення нарощеної суми вкладення і доходу вкладника | Stud-Time.ru

Деякий підприємець поклав на банківський рахунок грошові кошти, тобто вніс депозит, сума якого дорівнює 7650 дол. Відомо, що даний депозит був внесений на 8 місяців, а також по ньому нараховувалися прості відсотки — 23% річних.

Розв’язання:

1. Отже, нарощена сума (вона ж дохід даного вкладника) по даному вкладенню, яке зробив підприємець, буде дорівнювати:

Нарощена сума = Сума депозиту × (1 + Відсотки по депозиту × Строк, на який вкладений депозит / 12 місяців)

звідси:

Нарощена сума = 7650 × (1 + 0,23 × 8 / 12) = 7650 × 1,15 = 8797,5 дол.

2. Ну а тепер ми запросто можемо розрахувати, чому дорівнюватиме дохід даного підприємця, який вклав кошти на рахунок в банку після закінчення строку депозиту:

Доход вкладника = Нарощена сума по вкладенню — Сума депозиту

звідси:

Доход вкладника = 8797,5 — 7650 = 1147,5 дол.

Related Posts