Визначення найбільш вигідного варіанту з точки зору інвестування | Stud-Time.ru

Необхідно вибрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані:

номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.;

купонна ставка становить 6% річних;

дивіденди по акціях складають 4% річних і зазначено, що кожний наступний рік вони будуть збільшуватися на 2%;

курсова вартість акції дорівнює 7%;

процентна ставка по кредиту складає 12%.

Розв’язання:

Варіант 1:

1. Купонний дохід за 3 роки = Номінальна вартість облігації × Купонна ставка по облігації коефіцієнт × Термін інвестування = 130000 × 0,06 × 3 = 23 400 дол.

2. Дисконтний дохід = Номінальна вартість облігації — Сума вкладення = 145000 — 130000 = 15000 дол.

3. Доход по облігації = Купонний дохід по облігації за 3 роки + Дисконтований дохід = 23400 + 15000 = 38400 дол.

Варіант 2:

1. Дивіденди по акціях = Сума вкладення × Дивіденди по акціях за перший рік + Сума вкладення × Дивіденди по акціях за другий рік + Сума вкладення × Дивіденди по акціях за третій рік = 130000 × 0,04 + 130000 × 0,06 + 130000 × 0,08 = 5200 + 7800 + 10400 = 23400 дол.

2. Курсова вартість акції = Сума вкладення × Відсоток по курсовій вартості акції = 130000 × 0,07 = 9100 дол.

3. Дохід за акцією = Дивіденди по акціях + Курсова вартість акції = 23400 + 9100 = 32500 дол.

Варіант 3:

Дохід по банківському вкладу = Сума вкладення × (1 + Процентна ставка по кредиту) Період вкладення — Сума вкладення = 130000 × (1 + 0,12) 3 — 130000 = 52,64 тис. дол.

Висновок:

після проведеного розрахунку ми можемо зробити висновок, що третій варіант буде найбільш вигідним з точки зору інвестування.

С уважением, Денис Брустовский

Пока трекбэков нет.

1 неделю назад – Комментариев нет

Зазначено, що в деякій малій відкритій економіці певної країни функція інвестицій і функція чистого експорту описані нижченаведеними рівняннями: 1. I = 94 — 6r, де: I — інвестиції цієї країни; r — це реальна ставка відсотка; 2. NX = 48 — 0,2Y, де: NX — чистий експорт держави; Y — національний доход країни. Також відомо, що: — споживчі витрати дорівнюють сумі

1 неделю назад – Комментариев нет

Відкрите акціонерне товариство випустило 22 млн. звичайних акцій (прості акції). Номінальна вартість акції (простої акції) дорівнює 1,5 дол. за штуку. Також було випущено 1,4 млн. привілейованих акцій при тому, що номінальна вартість однієї привілейованої акції становить 3,2 дол. Ще зазначено, що котирування акцій складають: — звичайні (прості) акції — 13 дол.; — привілейовані акції — 24 дол.

1 неделю назад – Комментариев нет

Деяким інвестором був придбаний пакет акцій, який складається з 600 штук. Ринкова вартість акції дорівнює 16 дол. за 1 шт. при тому, що номінальна вартість акції становить 12 дол. Також зазначено, що через 2 роки дані акції були продані їх власником за 24 дол. за 1 шт. Ну і, звичайно, по акціях виплачуються дивіденди по

1 неделю назад – Комментариев нет

Відомо, що деякий інвестор купив акції у двох акціонерних товариств: 1. перше акціонерне товариство: — номінальна вартість акції дорівнює 620 дол.; — ринкова вартість акції становить 660 дол.; — облікова вартість акції становить 470 дол. 2. другий акціонерне товариство: — номінальна вартість акції становить 580 дол.; — ринкова вартість акції — 620 дол.; — облікова вартість —

1 неделю назад – Комментариев нет

Необхідно розрахувати ринкову вартість акції, яка була випущена деяким акціонерним товариством, якщо по ній відомі такі дані: — поточна вартість акції товариства дорівнює 120 дол.; — ну а прибутковість акції становить 20% при тому, що період вкладення дорівнює 1 рік.   Розв’язання: Отже, друзі мої, для даного розрахунку нам необхідно використовувати всім відому і дуже

Related Posts