Визначення майбутньої вартості вкладу (грошових коштів), при річному нарахуванні відсотків | Stud-Time.ru

Відомо, що інвестор поклав на рахунок у банку суму в розмірі 10 000 дол., відсоткова ставка дорівнює 9% річних.

Необхідно розрахувати величину майбутнього вкладу, тобто суму, яку отримає інвестор через 3 роки.

Розв’язання:

Для того, визначити майбутню вартість грошей, вкладених на рахунок у банку необхідно використати формулу такого виду:

Майбутня вартість грошей = Первісний внесок × (1 + Відсоткова ставка) Кількість періодів (строк, на який були вкладені кошти)

або:

FVn = PV × (1 + R) n, де:

FVn – майбутня вартість грошей;

PV – сума первісного внеску на рахунок;

R – відсоткова ставка, у вигляді коефіцієнта;

n – період, на який кошти вносилися на рахунок у банку.

звідси:

FVn = 10 000 × (1 + 0,09)3 = 10 000 × 1,295 = 12950,00 дол.

Відповідь:

з розрахунку видно, що через 3 роки інвестор отримає суму в розмірі 12950,00 дол.

Related Posts