Визначення майбутньої вартості грошового вкладу через деяку кількість років | Stud-Time.ru

Нам відомо, що вкладник вніс грошові кошти до установи банку, розмір яких склав 1200 дол., при відсотковій ставці 8% річних.

Потрібно визначити, чому дорівнюватиме сума вкладення через 3 роки, а також додатково зробити відповідні висновки.

Розв’язання:

Для того, що визначити майбутню вартість вкладених до банківської установи грошових коштів нам необхідно використати наступну розрахункову формулу:

FVn = PV × (1 + R)n , де:

FVn – майбутня вартість вкладених коштів, дол.;

PV – сума грошових коштів, дол.;

R  — ставка відсотка, %;

n — кількість періодів, ступінь.

звідси:

FVn  = 1200 × (1 + 0,08)3 = 1200 × 1,26 = 1512 дол.

Висновок:

після проведення розрахунку робимо наступний висновок, якщо наш вкладник покладе до банківської установи 1200 дол. під 8% річних (слід зазначити, що нарахування відсотків відбувається один раз на рік) на 3 роки, то на кінець періоду він отримає 1512 дол. (1512 – 1200 = 312 дол. – це нараховані банком відсотки по вкладу).

Також необхідно сказати, що якщо рівень інфляції в державі не перевищить відсоток банку, тоді вкладені до банку кошти не втратять своєї вартості у часі, в іншому випадку кошти будуть знецінюватися.

Related Posts