Визначення курсової вартості акції за наведеними даними | Stud-Time.ru

Є такі дані по випущеній акціонерним товариством акції:

номінальна вартість акції, яка обертається на ринку цінних паперів, становить 1040 дол.;

дивіденди по акціях рівні 25%;

— ну а ставка банківського відсотка становить 16%.

Виходячи з вищенаведених даних, необхідно визначити, скільки складе курсова вартість акції, яка випущена деяким акціонерним товариством і знаходиться в обігу на ринку цінних паперів.

Розв’язання:

Для того щоб розрахувати запитуваний показник нам необхідно використати формулу, яка приведена трохи нижче (всі відсотки переводимо в коефіцієнти, тобто ділимо відсотки на 100 — це для тих, хто не знає):

Курсова вартість акції = Номінальна вартість акції × Дивіденди по акціях / Ставка банківського відсотка

звідси:

Курсова вартість акції = 1040 × 0,25 / 0,16 = 1625 дол.

Related Posts