Визначення коефіцієнта використання площі складального цеху, а також пропускної спроможності площі, ну і, звичайно ж, необхідної кількості площі для виробництва одиниці продукції | Stud-Time.ru

Згідно плану обсяг випуску продукції складальним цехом виробничого підприємства, повинен становити 22 одиниці продукції на рік. Виробнича площа, яка потрібна працівникам цеху для збірки одиниці продукції, складає 96 кв. метрів. Трудомісткість складання одиниці продукції становить 14 днів. Також зазначено, що річний дійсний фонд часу роботи даного складального цеху дорівнює 225 днів (режим роботи – однозмінний). Виробнича площа складального цеху аналізованого виробничого підприємства в цілому складає 150 кв. метрів.

Виходячи з отриманих трохи вище даних, нам потрібно визначити коефіцієнт використання площі складального цеху даного підприємства.

Розв’язання:

1. Перш за все, друзі мої, я пропоную визначити, чому дорівнює такий важливий для нас показник, як пропускна спроможність площі складального цеху за один звітний рік:

Пропускна спроможність площі = Виробнича площа цех в цілому × Одиниця продукції × Річний дійсний фонд часу

звідси, матимемо:

Пропускна спроможність площі = 150 × 1 × 225 = 33 750 кв. метрів

2. Далі переходимо до розрахунку необхідної кількості площі для збірки (виробництва) одиниці товарної продукції на підприємстві:

Необхідна кількість площі = Запланований обсяг випуску продукції × Трудомісткість складання × Виробнича площа для одиниці продукції

отже:

Необхідна кількість площі = 22 × 14 × 96 = 29568 кв. метрів

3. Ну і остання наша дія — це розрахунок коефіцієнта використання площі, величину якого від нас вимагає умова задачі. Робиться це за допомогою співвідношення двох показників, які ми з вами знайшли в першому і другому пунктах рішення задачі:

Коефіцієнт використання площі = Необхідна кількість площі / Пропускна спроможність площі

величина буде такою:

Коефіцієнт використання площі = 29568 / 33750 = 0,88

Звідси ми можемо зробити висновок про те, що на аналізованому підприємстві є в наявності резерви по виробничій потужності складального цеху, так як коефіцієнт використання виробничої площі менший ніж 1.

Related Posts