Визначення коефіцієнта маневреності власних коштів підприємства | Stud-Time.ru

Існують такі дані по виробничому підприємству:

власні кошти виробничого підприємства дорівнюють 30000 тис. дол.;

основні засоби підприємства — це 28% від всього обсягу власних коштів підприємства.

Потрібно розрахувати коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства.

Розв’язання:

1. Спочатку нам необхідно визначити розмір власних оборотних коштів виробничого підприємства, так як цей розрахунок нам стане в нагоді при визначенні нашого наступного і кінцевого показника. Робиться це так, як показано нижче:

Власні оборотні кошти = Власні кошти — Власні кошти × Доля основних засобів в загальному обсязі власних коштів підприємства

звідси:

Власні оборотні кошти = 30000 — 30000 × 0,28 = 21600 тис. дол.

2. Коефіцієнт маневреності власних коштів дорівнюватиме наступній сумі:

Коефіцієнт маневреності власних коштів = Власні оборотні кошти / Власні кошти

звідси:

Коефіцієнт маневреності = 21600 / 30000 = 0,72

Отже, слід зауважити, що саме прийнятне значення такого показника як коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства дорівнює 0,5. І він характеризує мобільність власних коштів підприємства і, отже, чим вищий цей показник, тим більш стабільний фінансовий стан аналізованого підприємства.

Related Posts