Визначення коефіцієнта маневреності власних кошти товарного підприємства | Stud-Time.ru

Відомі такі дані по активам виробничого  підприємству:

власні кошти підприємства, яке виготовляє товарну продукцію — 34700 тис. дол.;

— відомо, що основні засоби підприємства рівні 20% від загальної суми власних коштів.

Необхідно визначити, скільки складе коефіцієнт маневреності власних коштів даного підприємства, яке займається виробництвом і реалізацією товарної продукції.

Розв’язання:

1. Для початку давайте визначимо розмір власних оборотних коштів (вони ж основні фонди) нашого виробничого підприємства за допомогою використання такої формули:

Власні оборотні кошти = Власні кошти підприємства — Власні кошти підприємства × Відсоток основних засобів від величини власних коштів

звідси:

Власні оборотні кошти = 34700 — 34700 × 0,20 = 34700 — 6940 = 27760 тис. дол.

2. Коефіцієнт маневреності власних коштів дорівнює:

Коефіцієнт маневреності = Власні оборотні кошти / Власні кошти підприємства

звідси:

Коефіцієнт маневреності власних засобів = 27760 / 34700 = 0,80

Висновок:

слід зауважити, що оптимальною величиною для даного показника є значення 0,5. Коефіцієнт маневреності показує мобільність джерел власних коштів підприємства і, звичайно ж, чим вище значення даного показника, тим краще фінансове становище того підприємства, яке аналізується.

З проведеного розрахунку ми можемо зробити висновок, що коефіцієнт маневреності власних коштів нашого виробничого підприємства знаходиться в межах допустимої норми.

Related Posts