Визначення кількості товарної продукції, яку виготовило підприємство, а також розрахунок відсотка перевиконання плану | Stud-Time.ru

Відомі такі дані по завданню: в червні підприємство виконало план на 112%, а вже в липні воно, тобто аналізоване підприємство, виробило продукції на 9% більше, ніж у червні місяці.

Необхідно розрахувати, яку кількість товарної продукції виготовило аналізоване підприємство понад плану (понад встановлені норми) за червень і за липень місяці. Додатково для вирішення завдання зазначено, що місячний план з виробництва продукції складає 234 000 одиниць.

Розв’язання:

1. Отже, нам відомо, що в червні місяці наше виробниче підприємство виробило товарної продукції на 12% більше (= 112% — 100%), ніж необхідно за планом, ну а в липні підприємство перевиконало планове значення на 22,08% (= 12 + 112 × 9 / 100).

2. Друзі, отже, за два минулі місяці, а саме за червень і за липень, аналізоване нами підприємство перевиконало план на 34,08% (= 12 + 22,08).

3. І останнє, що нам необхідно розрахувати, це, скільки одиниць товарної продукції, виготовило підприємство понад план. І цей показник відповідно становитиме:

Кількість одиниць виробленої продукції = Виробництво продукції за планом × Відсоток перевиконання плану за два місяці / 100

звідси:

Кількість одиниць виробленої продукції = 234000 × 34,08 / 100 = 79747,2 шт.

Related Posts