Визначення кількості грошей (кількості грошей в обігу) країни | Stud-Time.ru

Виходячи з наведених нижче даних, потрібно розрахувати необхідну кількість грошей в економіці:

номінальний ВВП даної країни становить 820 млрд. дол.;

швидкість обігу грошей дорівнює 5 оборотам;

грошовий мультиплікатор дорівнює 0,4.

Розв’язання:

1. Отже, друзі, взагалі формула для розрахунку необхідної кількості грошей в аналізованій країні повинна бути представлена ​​в наступному розрахунковому вигляді:

Кількість грошей = Товарні ціни / Середнє число оборотів однойменних грошових одиниць

або так:

Кількість грошей = Номінальний ВВП / Швидкість обігу грошей

Як ви можете бачити з вищенаведеної формули, швидкість обігу грошей в державі може бути розрахована при використанні числа оборотів грошової одиниці, оскільки одні й ті ж кошти весь час (певний період) обслуговують продаж товарів, а також надання різного роду послуг.

2. З вищесказаного випливає, що закон, який визначає кількість грошей в обігу певної країни прийме такий нижченаведений вигляд:

Кількість грошей в обігу = (Сума цін товарів та послуг — Сума цін товарів та послуг, проданих в кредит + Сума платежів по боргових зобов’язаннях — Сума платежів, які взаємно погашаються) / Середнє число оборотів грошей

3. Ну а тепер давайте визначимо кількість грошових коштів в обігу країни за допомогою використання першої формули, яку я вам показував трохи вище:

Кількість грошей в обігу = Номінальний ВВП / Швидкість обігу грошей

звідси, сума складе:

Кількість грошей в обігу = 820 / 5 = 164 млрд. дол.

4. А зараз я хочу вам показати ще одну формулу, по якій ми можемо визначити запитуваний показник, але вже з використанням грошового мультиплікатора:

Кількість грошей = Номінальний ВВП × Грошовий мультиплікатор / Швидкість обігу грошей

звідси, розрахунок прийме такий вигляд:

Кількість грошей = 820 × 0,4 / 5 = 65,6 млрд. дол.

Related Posts