Визначення індексу купівельної спроможності та оцінка обсягу продажів в даному регіоні | Stud-Time.ru

Трохи нижче наведені деякі дані щодо нашої задачі, виходячи з яких, потрібно визначити індекс купівельної спроможності, для того, щоб, в кінці, отримати оцінку обсягу продажів в визначеному регіоні двома різними методами (різні дані):

1 метод:

— частка населення регіону від чисельності населення всієї країни становила 8,4%;

— частка тієї частини доходу, яка припадає на споживання, рівна 3,9%;

— частка продажів в регіоні від загального обсягу продажів — 5,1%

2 метод:

— частка населення регіону від чисельності населення всієї країни становила 15,8%;

— частка тієї частини доходу, яка припадає на споживання, рівна 19,2%;

— частка продажів в регіоні від загального обсягу продажів – 5,8%

Розв’язання:

Для того, що розрахувати індекс купівельної спроможності у визначеному регіоні необхідно виконати наступну дію:

Індекс купівельної спроможності = (0,2 × Частка населення від загального числа жителів країни) + (0,5 × Частка доходу, яка призначена на споживання) + (0,3 × Частка продажів від загального обсягу продажів), де:

0,2; 0,5 и 0,3 – це коефіцієнти

Тепер, знаючи формулу для розрахунку, ми можемо перейти і до самого розрахунку по методам. Не забудьте, що всі відсотки необхідно перевести в коефіцієнт, тобто розділити суму відсотка на 100.

1 метод:

Індекс купівельної спроможності = (0,2 × 0,084) + (0,5 × 0,039) + (0,3 × 0,051) = 0,0168 + 0,0195 + 0,0153 = 0,052

2 метод:

Індекс купівельної спроможності = (0,2 × 0,158) + (0,5 × 0,192) + (0,3 × 0,058) = 0,0316 + 0,096 + 0,0174 = 0,145

Related Posts