Визначення індексу інфляції, нарощеної суми боргу, рівня інфляції, втрат позичальника від інфляції, а також відсоткової ставки по кредиту, яка компенсує кредитору всі втрати, пов'язані з інфляцією | Stud-Time.ru

Підприємство взяло кредит у фінансовій установі. Сума кредиту складає 510 дол., а термін, на який даний кредит був виданий, дорівнює 6 місяцям. Також зазначено, що кредит був виданий під прості відсотки, а процентна ставка по кредиту дорівнює 35%. Рівень інфляції складає 7%.

Виходячи з наведених даних, необхідно розрахувати:

рівень інфляції за ту кількість місяців (а їх 6), на яку підприємству був виданий кредит;

купівельну спроможність виданого банком кредиту;

втрати кредитора, які він понесе в результаті інфляції;

процентну ставку по кредиту, яка компенсує кредитору всі втрати внаслідок дії інфляції.

Розв’язання:

1. Отже, для початку давайте розрахуємо, чому дорівнюватиме індекс інфляції за той певний період, на який банківська установа видала кредит аналізованому підприємству:

Індекс інфляції = (1 + Рівень інфляції) Кількість місяців, на яку був виданий кредит

Індекс інфляції = (1 + 0,07) 6 = 1,07 6 = 1,501

2. Тепер рухаємося далі і визначаємо наступний показник, який допоможе нам в наступних наших розрахунках. Користуємося наступною розрахунковою формулою:

Рівень інфляції за 8 місяців кредитування = Індекс інфляції — 1

Рівень інфляції за 8 місяців кредитування = 1,501 — 1 = 0,501

3. Далі у нас за планом знаходиться розрахунок нарощеної суми боргу за 8 місяців, тобто за весь період, на який підприємству було надано кредит:

Нарощена сума боргу = Сума кредиту банку × (1 + Кількість місяців кредитування × Процентна ставка за кредитом)

Нарощена сума боргу = 510 × (1 + 6 × 0,35 / 12) = 510 × 1,175 = 599,25 дол.

4. Ну а реальна сума взятого кредиту може бути розрахована при використанні формули, яка показана нижче:

Реальна сума кредиту = Нарощена сума боргу / Індекс інфляції

Реальна сума кредиту = 599,25 / 1,501 = 399,23 дол.

5. Передостанній показник, який я пропоную розрахувати в даному п’ятому пункті рішення задачі — це втрати кредитора (банківської установи) від інфляції:

Втрати позичальника = Нарощена сума боргу — Реальна сума позики (кредиту)

Втрати позичальника = 599,25 — 399,23 = 200,02 дол.

6. Останній наш показник, розрахунок якого від нас вимагає умова задачі — це процентна ставка по кредиту, яка зможе компенсувати позичальникові (він же банк) всі втрати, понесені внаслідок інфляції. Робиться це так, як показано нижче:

Процентна ставка по кредиту компенсація втрат від інфляції = ((1 + Кількість місяців кредитування × Процентна ставка по кредиту / 12 місяців) × Індекс інфляції — 1) / (Кількість місяців кредитування / 12 місяців)

звідси:

Процентна ставка по кредиту компенсація втрат від інфляції = ((1 + 6 × 0,35 / 12) × 1,501 — 1) / (6 / 12) = (1,175 × 1,501 — 1) / 0,5 = 0,764 / 0,5 = 1,528 або 152,8%

Related Posts