Визначення годинної продуктивності праці на підприємстві, яке спеціалізується на випуску деталей | Stud-Time.ru

Необхідно розрахувати, скільки складе продуктивність праці на підприємстві (на робочому місці) за одну годину. При цьому нам відомі такі дані:

норма штучно-калькуляційного часу дорівнює 28 хвилин;

коефіцієнт виконання норм часу становить 1,3.

Розв’язання:

Це завдання просте, адже воно складається всього лише з однієї нескладної дії. Отже, годинна продуктивність праці на підприємстві в операціях по обробці однакових деталей може бути розрахована за такою нижчеподаною формулою:

Продуктивність праці на підприємстві = (60 × Коефіцієнт виконання норм часу) / Норма штучно-калькуляційного часу

отже, отримуємо:

Продуктивність праці на підприємстві = (60 × 1,3) / 28 = 3 деталі / 1 людина / за 1 годину

Related Posts