Визначення формули грошового мультиплікатора М1 та розрахунок пропозиції грошей М1 | Stud-Time.ru

Відомо, що грошова база Н формується з наступних показників:

готівкові кошти поза банківською системою;

надлишкові банківські резерви;

обов’язкові резерви за депозитами по чекам та  по строкових  депозитах.

1. Попит приватного сектора на готівкові кошти (CU) становить певну фіксовану частку α від депозитів по чеках:

CU = ɑDch­

2. У вигляді надлишкових резервів банки тримають (E) фіксовану долю ɛ від депозитів по чеках:

E = ɛDch

3. Депозити, які були визначені як строкові містять частку ɣ від депозитів по чеках:

Dt = ɣDch

4. Норми обов’язкових резервів для чекових і строкових депозитів рівні:

rt та rch

Необхідно розрахувати:

1. визначити формулу для знаходження грошового мультиплікатора M1;

2. пропозицію грошей M1, якщо маємо:

Н = 167;

ɣ = 1;

rch = 0,13;

rt = 0,07;

ɛ = 0,05;

ɑ = 0,4.

Розв’язання:

1. Перш за все, нам необхідно визначити що ж в собі містить грошовий мультиплікатор М1. А містить він в собі наступні показники: готівкові кошти та строкові депозити. Звідси отримуємо наступну розрахункову формулу:

mm1 = CU + Dch / CU + E + Rch + Rt, де:

Rch обов’язкові резерви з чекових депозитів;

Rt обов’язкові резерви по строкових депозитах.

Тепер, необхідно розділити чисельник та знаменник на величину строкових депозитів:

mm1 = (CU / Dch + 1) / ((CU / Dch) + (E / Dch) + (Rch / Dch) + Rt / Dch))

або:

mm1 = (ɑ + 1) / (ɑ + ɛ + rch + rt × Dch / Dt)

звідси, отримуємо:

mm1 = (ɑ + 1) / (ɑ + ɛ + rch + rt / ɣ)

2. Тепер розраховуємо пропозицію грошей М1 за такою нижченаведеною формулою:
Пропозиція грошей M1 = H × mm1 = 167 × (0,4 + 1) / (0,4 + 0,05 + 0,13 + 0,07 / 1) = 167 × (1,4 / 0,65) = 167 × 2,15 = 359,05

Related Posts