Визначення економії витрат на виробництво товарної продукції, яку випускає підприємство | Stud-Time.ru

Обсяг випуску продукції на певному виробничому підприємстві рівний 32000 одиниць товарної продукції за один звітний рік. Відомо, що витрати на виробництво продукції рівні 24600 дол. Додатково зазначено, що дане підприємство впровадило спеціалізацію виробничого процесу, і, відповідно, собівартість одиниці продукції знизилася на 21%. Так як після зроблених змін на даному підприємстві змінилися постачальники, транспортні витрати в розрахунку на одиницю товарної продукції зросли, відповідно, з 0,2 дол. до 0,4 дол.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме економія витрат на виробництво товарної продукції після впровадження спеціалізації процесу виробництва, якщо заплановано, що в майбутньому році обсяг випуску продукції збільшиться на 12%.

Розв’язання:

Друзі, для того, щоб визначити, чому дорівнюватиме економія підприємства після впровадження спеціалізації процесу виробництва, нам необхідно використати таку формулу:

Економія витрат на виробництво = ((Витрати на виробництво продукції / Обсяг випуску продукції + Транспортні витрати на одиницю продукції до спеціалізації) — (Витрати на виробництво продукції / Обсяг випуску продукції × (1 — Відсоток зниження собівартості продукції у вигляді коефіцієнта) + Транспортні витрати на одиницю продукції після спеціалізації)) × Обсяг виробництва × (1 + Запланований обсяг випуску коефіцієнт)

звідси:

Економія витрат на виробництво = (24600 / 32000 + 0,2) — (24600 / 32000 × (1 — 0,21) + 0,4) × 32000 × (1 + 0,12) = 0,97 — (0, 77 × 0,79 + 0,4) × 32 000 × 1,12 = 0,97 — 1,01 × 35 840 = 36197,43 дол.

Related Posts