Визначення ефективності капітальних вкладень підприємства | Stud-Time.ru

Виробниче підприємство запланувало, що загальний обсяг реалізації продукції (ціни оптові) має становити 510 тис. дол., той же обсяг реалізації, але врахування його йде вже по собівартості продукції, має дорівнювати 480 тис. дол., а вартість виробництва продукції — 120 тис. дол.

Необхідно провести розрахунок ефективності капітальних вкладень на підприємстві.

Розв’язання:

Для того, щоб провести розрахунок ефективності капітальних вкладень на підприємстві використовується наступна формула:

Ефективність капітальних вкладень = Приріст прибутку за звітний рік / Вартість виробництва продукції (капітальні витрати підприємства)

Приріст прибутку = Обсяг випуску та реалізації оптові ціни – Обсяг випуску та реалізації собівартість продукції

Приріст прибутку = 1040 – 670 = 370 тис. дол.

звідси:

Ефективність капітальних вкладень = 370 / 184 = 2,01

Відповідь:

провівши необхідний розрахунок можна сказати, що ефективність капітальних вкладень на підприємстві заплановану році складе 2,01

Related Posts