Визначення ефективності інвестування грошових коштів у новостворену виробничу лінію, а також розрахунок таких показників, як норма прибутковості інвестицій, чистий прибуток підприємства, фінансові витрати, амортизаційні відрахування | Stud-Time.ru

Нам відомо, що деяке ВАТ хоче купити нову технологічну лінію. Фактична вартість придбання становить 1300 тис. дол., ну а термін експлуатації нової лінії дорівнює 13 років. Щоб купити цю вищезгадану технологічну лінію, підприємством був взятий кредит в банку під 10% річних. Підприємство планує собі, що впровадження нової лінії принесе додатковий дохід, сума якого складе 240 тис. дол. (він розраховується до сплати податків, зборів та платежів). Також зазначено, що ставка оподаткування дорівнює 28%. А прибутковість інвестицій до того моменту, як нова виробничо-технологічна лінія була придбана підприємством, становила 20%.

Необхідно визначити, наскільки ефективні інвестиції на впровадження нової технологічної лінії.

Розв’язання:

1. Перше, що нам необхідно зробити, так це визначити формулу для розрахунку такого важливого показника як річна норма прибутковості. Давайте це зробимо:

Річна норма прибутковості = Чистий прибуток підприємства + Амортизаційні відрахування + Позареалізаційні активи підприємства / Початкові інвестиції

2. Показник чистого прибутку, який отримає підприємство можна розрахувати за формулою:

Чистий прибуток підприємства = (Додатковий дохід до сплати податків — Фінансові витрати за позиковими коштами дивитися нижче) × (1 — Ставка оподаткування коефіцієнт)

відповідно, сума складе:

Чистий прибуток підприємства = (240 — 80) × (1 — 0,28) = 160 × 0,72 = 115,2 тис. дол.

3. Звідси, ми можемо розрахувати, скільки складуть фінансові витрати (тобто сплата відсотків за отриманий кредит) даного виробничого підприємства наступним чином:

Фінансові витрати = Фактична вартість придбання × Річний відсоток по кредиту

звідси, отримуємо:

Фінансові витрати = 1300 × 0,1 = 80 тис. дол.

4. Тепер давайте визначимо розмір амортизаційних відрахувань на аналізованому підприємстві:

Амортизаційні відрахування = Фактична вартість придбання / Термін експлуатації нової лінії

звідси:

Амортизаційні відрахування = 1300 / 13 = 100 тис. дол.

5. Ну а тепер ми разом з вами переходимо до розрахунку кінцевого показника за формулою:

Річна норма прибутковості = (Чистий прибуток підприємства + Амортизаційні відрахування + Позареалізаційні активи підприємства) / (Фактична вартість придбання / 2)

рахуємо та отримуємо:

Ефективність інвестування = (115,2 + 100 + 0) / ((1300 — 0) / 2) = 215,2 / 650 = 0,331

Висновок:

інвестування в нову виробничо-технологічну лінію ефективне, так як норма дохідності інвестицій після придбання технологічної лінії дорівнює 0,331 (або 33,1%), а це більше ніж норма прибутковості інвестицій до придбання даної технологічної лінії, яка дорівнює 0,20 (або 20%).

Related Posts