Визначення доходної частини бюджету, а також суми доходів регіонального бюджету | Stud-Time.ru

Відомі такі дані по регіональному бюджету:

видаткова частина бюджету регіонального масштабу дорівнює 730 млн. дол.;

дефіцит бюджету по аналізованому регіону становить 67 млн. дол.;

— і останній показник, це закріплені доходи бюджету, і вони рівні 189 млн. дол.

Необхідно визначити суму доходів регіонального бюджету, ґрунтуючись на даних, які наведені вище.

Розв’язання:

1. Друзі, маючи всі необхідні дані в умові завдання, ми дуже просто можемо розрахувати, чому дорівнюватиме сума доходів нашого регіонального бюджету:

Сума доходів бюджету = Видатки регіонального бюджету — Дефіцит бюджету

Сума доходів бюджету = 730 — 67 = 663 млн. дол.

2. Я думаю, що ви це знаєте, але все-таки скажу — доходи будь-якого бюджету складаються з закріпленої частини, а також регулюючої. Тому давайте спробуємо визначити, скільки складе регулююча частина бюджету нашого регіону:

Регулюючі доходи бюджету = Сума доходів бюджету — Закріплені доходи бюджету

звідси:

Регулюючі доходи бюджету = 663 — 189 = 474 млн. дол.

Related Posts