Визначення денної заробітної плати працівника підприємства і непрямої відрядної розцінки | Stud-Time.ru

З умови задачі нам відомо, що слюсарні роботи на даному підприємстві належать до V розряду, а годинна тарифна ставка слюсаря становить 10 дол. Також зазначено, що слюсар підприємства на даний момент обслуговує 5 агрегатів, нормативний змінний виробіток яких відповідно дорівнює: 18, 20, 21, 24 та 16 тон за 8 годин (а це тривалість робочого часу). Фактичне виконання норм на підприємстві в середньому становить 115%.

Виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно визначити, чому дорівнюватиме денна заробітна плата працівника підприємства в тому випадку, якщо на цьому підприємстві діє посередньо-відрядна система оплати праці для слюсаря.

Розв’язання:

1. Перш за все, давайте визначимо, чому будуть рівні відрядні розцінки по всіх п’яти виробничим агрегатам (по кожній окремо взятій виробничій одиниці):

З відрядна = ЧТС / (В норма виробітку × Н обслуговування), де:

З відрядна — непряма відрядна розцінка, дол. / шт.;

ЧТС — годинна тарифна ставка обслуговуючого робітника, дол.;

В норма виробітку — годинна норма виробітку одного робітника, шт. / година;

Н обслуговування — норма обслуговування (кількість агрегатів).

або ж так:

Відрядна розцінка = Годинна тарифна ставка × Тривалість робочого часу / Кількість виробничих агрегатів / Нормативний змінний виробіток

Непряма відрядна розцінка агрегат 1 = 10 × 8 / 5 / 18 = 0,89 дол. / шт.

Непряма відрядна розцінка агрегат 2 = 10 × 8 / 5 / 20 = 0,80 дол. / шт.

Непряма відрядна розцінка агрегат 3 = 10 × 8 / 5 / 21 = 0,76 дол. / шт.

Непряма відрядна розцінка агрегат 4 = 10 × 8 / 5 / 24 = 0,67 дол. / шт.

Непряма відрядна розцінка агрегат 5 = 10 × 8 / 5 / 16 = 1,00 дол. / шт.

2. Закінчуємо рішення даного завдання і тепер визначаємо денну зарплату нашого слюсаря:

Заробітна плата працівника = Нормативний змінний виробіток × Фактичне виконання норм коефіцієнт × Непряма відрядна розцінка

отже, сума складе:

Заробітна плата працівника = 18 × 1,15 × 0,89 + 20 × 1,15 × 0,80 + 21 × 1,15 × 0,76 + 24 × 1,15 × 0,67 + 16 × 1,15 × 1,00 = 18,42 + 18,40 + 18,35 + 18,49 + 18,40 = 92,06 дол. / день

Related Posts