Визначення чисельності трудових ресурсів регіону | Stud-Time.ru

Потрібно визначити чисельність трудових ресурсів на кінець звітного періоду, виходячи з тих даних, які наведені нижче (дані на початок періоду):

— чисельність людей, які є населенням працездатного віку, дорівнює 104 млн. чоловік;

— чисельність працездатного населення, яке померло протягом року — 0,5 млн. чоловік;

— чисельність молоді, яка звітному періоді досягла працездатного віку — 5 млн. чоловік;

— ну і чисельність населення, яке досягло пенсійного віку, становить 1,9 млн. чоловік.

Розв’язання:

Для того, щоб розрахувати, чому дорівнюватиме чисельність трудових ресурсів на кінець звітного періоду, ми з вами будемо використовувати нижченаведену формулу:

Чисельність трудових ресурсів = Чн + Ч1 — Ч2 — Ч3, де:

Чн — кількість працездатного населення на початок періоду, млн. осіб;

Ч1 — чисельність молодих людей, які вступили в працездатний вік, млн. осіб;

Ч2 — кількість померлих людей працездатного віку, млн. осіб;

Ч3 — чисельність населення, яке перейшло в пенсійний вік, млн. осіб.

звідси маємо:

Чисельність трудових ресурсів = 104 + 5 – 0,5 — 1,9 = 106,6 млн. чоловік

Related Posts