Визначення базової депозитної ставки фінансового вкладення | Stud-Time.ru

Відомо, що деякий інвестор поклав на рахунок у банку суму, яка рівна 23600 дол., строком на два фінансові роки. Також зазначені ще деякі факти, наприклад, такі як:

темп економічного зростання, який очікується — 0,6%;

очікуваний темп інфляції в країні становить 14%;

— ну а ризик неповернення вкладених інвестором коштів дорівнює 1,1%.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме базова депозитна ставка вкладених грошових коштів.

Розв’язання:

Розраховувати цей показник ми будемо за допомогою наступної формули:

Базова депозитна ставка = ((1 + Термін вкладення × Темп економічного зростання) × Очікуваний темп інфляції × (1 + Ризик неповернення коштів) -1) / Термін вкладення

або:

Базова депозитна ставка = ((1 + n × i) × In × (1 + r) — 1) / n, де:

i – відсоткова ставка, вона ж темп економічного зростання, коефіцієнт;

n — термін, на який робиться вкладення, років;

In — темп інфляції, коефіцієнт;

r — ну а це наш ризик неповернення коштів, коефіцієнт.

звідси:

Базова депозитна ставка = ((1 + 2 × 0,006) × 1,14 × (1 + 0,011) — 1) / 2 = (1,012 × 1,14 × 1,011 — 1) / 2 = 0,1663 / 2 = 0,083 або 8,3%

Related Posts