Визначення акціонерного капіталу підприємства та контрольного пакету акцій | Stud-Time.ru

Деяке підприємство випустило 1,2 млн. простих (звичайних) акцій, ціна яких становить 75 євро за 1 штуку, а також воно випустило 50 000 привілейованих акцій. Ще з умови задачі ми знаємо, що вартість одиниці привілейованої акції становить 1,1 тисяч євро.

Необхідно визначити акціонерний капітал підприємства, а ще розрахувати контрольний пакет акцій, якщо відомо, що для отримання контролю достатньо володіти лише 25% від всіх акцій, які дають право голосу їх власнику.

Розв’язання:

1. Отже, для початку давайте розрахуємо суму нашого акціонерного капіталу, використовуючи ту формулу, яку я вам представляю нижче:

Акціонерний капітал підприємства = (Кількість випущених акцій (звичайні чи привілейовані) × Вартість простої акції) + (Кількість випущених акцій (звичайні чи привілейовані) × Вартість привілейованої акції)

Ну а тепер, власне, і сам розрахунок необхідного показника, на якому я акцентував вашу увагу трохи вище:

Акціонерний капітал підприємства = (1200000 × 75) + (50 000 × 1100) = 145 млн. євро

2. З курсу «Ринок цінних паперів», друзі мої, ви повинні пам’ятати, що право голосу мають виключно власники простих (звичайних) акцій, тобто тільки прості акції дають право голосу в управлінні акціонерним товариством.

Отже, контрольний пакет акцій ми розрахуємо так:

Контрольний пакет акцій = Вартість простої акції × Кількість випущених простих акцій × Відсоток, необхідний для отримання контрольного пакета акцій (дано в умові завдання) / 100

звідси:

Контрольний пакет акцій = 75 × 1200000 × 25/100 = 22,5 млн. євро

Висновок:

виходячи з наших розрахунків, робимо наступний висновок:

акціонерний капітал даного підприємства склав 145 млн. євро, а контрольний пакет акцій отримає той власник (акціонер), який буде володіти кількістю акцій в 300 тис. шт. (= Контрольний пакет акцій / Вартість простої акції = 22,5 млн. євро / 75евро за 1 просту акцію).

Related Posts