Визначаємо Точку беззбитковості для виробничого підприємства — натуральні та грошові одиниці. Запас міцності на підприємстві — Stud-Time.ru

Аналізоване виробниче підприємство виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., змінні витрати підприємства на виготовлення даної одиниці продукції дорівнюють 35 дол., а постійні витрати підприємства становлять 2600 дол.

Необхідно розрахувати точку беззбитковості в натуральному та грошовому вираженнях, а також визначити, такий показник, як запас міцності на даному виробничому підприємстві, якщо воно планує, що обсяг реалізації продукції (у грошовому вираженні) в майбутньому складе 2000 дол.

Розв’язання:

1. Спочатку давайте визначимо точку беззбитковості, яка буде виражена в натуральних одиницях, тобто в штуках. Робиться це таким чином:

Точка беззбитковості натуральні одиниці= Постійні витрати підприємства / (Ціна одиниці продукції — Змінні витрати підприємства)

Точка беззбитковості натуральні одиниці = 2600 / (85 — 35) = 2600 / 50 = 52 штуки

2. Далі нам необхідно розрахувати коефіцієнт маржинального доходу, тому що він стане в нагоді нам при розрахунку точки беззбитковості на підприємстві в грошовому вираженні:

Коефіцієнт маржинального доходу = (Ціна одиниці продукції — Змінні витрати підприємства) / Ціна одиниці продукції

звідси, отримуємо:

Коефіцієнт маржинального доходу = (85 — 35) / 85 = 50 / 85 = 0,59

3. Ну а тепер можна розрахувати і точку беззбитковості в грошовому вираженні, тобто:

Точка беззбитковості грошові одиниці = Постійні витрати підприємства × Коефіцієнт маржинального доходу

відповідно, сума складе:

Точка беззбитковості грошові одиниці = 2600 × 0,59 = 1534 дол.

4. За умови, що обсяг реалізації складе 2000 дол., запас міцності підприємства дорівнюватиме:

Запас міцності підприємства грошові одиниці = Запланований обсяг реалізації продукції — Точка беззбитковості грошовий вираз

Запас міцності підприємства натуральні одиниці = (Запланований обсяг реалізації продукції — Точка беззбитковості грошовий вираз) / Ціна одиниці продукції

звідси, маємо:

Запас міцності підприємства грошові одиниці = 2000 — 1534 = 466 дол.

Запас міцності підприємства натуральні одиниці = (2000 — 1534) / 85 = 466 / 85 = 5 штук

Висновок:

з проведених розрахунків можна зробити висновок:

1. точка беззбитковості склала 52 штуки продукції (або 1534 дол.), а це означає, що при даному рівні виробництва товарної продукції підприємство досягне точки беззбитковості, тобто не отримає прибутку, але і покриє всі витрати на виробництво даної продукції;

2. запас міцності дорівнює 466 дол. (або 5 штук) свідчить про те, що підприємство може знижувати обсяг реалізації продукції в межах 466 дол. або 5 штук, не боячись отримати фінансові збитки.

Related Posts