Визначаємо, чому буде рівна Виробнича потужність підприємства. Нескладний розрахунок Середньорічної потужності підприємства — Stud-Time.ru

Виходячи з даних, наведених у таблиці, потрібно розрахувати виробничу потужність підприємства, яке виготовляє товарну продукцію, на кінець звітного року:

Показники по підприємству

Сума

1. Виробнича потужність підприємства на початок звітного періоду, тис. дол.

2010

2. Виробничі потужності, які були введені на аналізованому товарному підприємстві:

А) за рахунок 1-го джерела (лютий)

80

Б) за рахунок 2-го джерела (серпень)

25

В) за рахунок 3-го джерела (1 вересня)

120

3. Виробничі потужності, які вибули з даного виробничого підприємства (березень), тис. дол.

44

Розв’язання:

1. Спочатку давайте зробимо розрахунок виробничої потужності даного підприємства на кінець звітного року наступним чином:

Виробнича потужність підприємства кінець року = Виробнича потужність початок року + Сума виробничих потужностей (введені на підприємство) — Сума виробничих потужностей (виведені з підприємства)

звідси:

Виробнича потужність підприємства кінець року = 2010 + 80 + 25 + 120 — 44 = 2191 тис. дол.

2. Тепер переходимо до наступного розрахунку, де нам необхідно визначити середньорічну потужність підприємства, при використанні формули, яка показана трохи нижче:

Середньорічна потужність підприємства = Виробнича потужність початок року + Сума виробничих потужностей (введені на підприємство) × Кількість повних місяців дії введених потужностей / 12 місяців — Сума виробничих потужностей (виведені з підприємства) × Кількість повних місяців бездіяльності виведених потужностей / 12 місяців

звідси:

Середньорічна потужність підприємства = 2010 + 80 × 10 / 12 + 25 × 4 / 12 + 120 × 4 / 12 — 44 × 9 / 12 = 2010 + 66,67 + 8,33 + 40 — 33 = 2092 тис. дол.

Робимо висновок, що виробнича потужність підприємства на кінець звітного року дорівнює 2191 тис. дол., ну а середньорічна виробнича потужність складає 2092 тис. дол.

Related Posts