Виручка від реалізації продукції підприємства, якщо дані: Обсяг випуску продукції і Норма запасу на підприємстві — Stud-Time.ru

З поданих трохи нижче розрахункових даних, нам необхідно визначити, чому буде дорівнювати виручка від реалізації продукції товарного підприємства. А ось і самі дані для розрахунку:

обсяг випуску продукції (плановий рік — відпускні ціни) — 200 млн. дол.;

залишки продукції (виробнича собівартість) рівні 16 млн. дол.;

обсяг випуску продукції (IV квартал звітного періоду):

— виробнича собівартість рівна 32 млн. дол.

— відпускні ціни складають 40 млн. дол.

норма запасів на кінець року — 28 днів.

Розв’язання:

Друзі, для того щоб знайти запитуваний в умові задачі показник, ми з вами будемо використовувати нескладну розрахункову формулу (сам розрахунок), яка наведена трохи нижче. Ось власне і вона:

Виручка від реалізації = 200 + 16 × 40 / 32 — 200 × 28 / 360 = 200 + 20 — 15,56 = 204,44 млн. дол.

Related Posts