Виробничі робітники, кількість працівників виробництва – розрахунок | Stud-Time.ru

Відомо, що у звітному році трудомісткість виробничої програми на виробничому підприємстві дорівнювала 2218 (одиниці виміру, тисячі нормо-години). У наступному виробничому періоді підприємство планує збільшити трудомісткість на 13% (це пов’язано з тим, що передбачається введення більш складної виробничої програми по виготовленню продукції). Також нам відомо, що річний фонд робочого часу одного працівника, котрий у звітному періоді був рівний 1978 нормо-годин, зросте на 8% (це трапиться тому, що відбудеться зменшення виробничих простоїв на виробничому підприємстві). Норма виробітку одного працівника у звітному році становила 115%, а у майбутньому планується збільшення даної норми виробітку робітників на 7%.

Потрібно розрахувати необхідну кількість працівників виробництва на підприємстві.

Розв’язання:

1. Давайте спочатку загалом розрахуємо трудомісткість вироблюваної продукції на підприємстві у майбутньому прогнозованому періоді:

Трудомісткість продукції = Трудомісткість програми виробництва × Збільшення трудомісткості у майбутньому періоді

Збільшення трудомісткості у майбутньому періоді = 1 + 13 / 100 = 1 + 0,13 = 1,13

Трудомісткість продукції = 2218 × 1,13 = 2506,34 тисяч нормо-годин або 2506340 нормо-годин

2. Тепер перейдемо до визначення такого показника, як річний фонд робочого часу одного працівника у майбутньому періоді. Це робимо так, як показано нижче:

Річний фонд робочого часу 1 працівника = Річний фонд робочого часу 1 працівника у звітному періоді × Збільшення річного фонду робочого часу 1 працівника у майбутньому періоді

Збільшення фонду робочого часу 1 працівника у майбутньому = 1 + 6 / 100 = 1 + 0,08 = 1,08

Річний фонд робочого часу 1 працівника = 1978 × 1,08 = 2136,24 нормо-годин

3. Ну і зараз ми вже можемо розрахувати потрібну кількість працівників виробництва:

Працівники виробництва = Трудомісткість продукції з першого розрахунку / (Річний фонд робочого часу 1 працівника з другого розрахунку × Норма виробітку 1 працівника коефіцієнт (!!) у звітному періоді × Норма виробітку 1 працівника коефіцієнт (!!) збільшення у майбутньому періоді)

Працівники виробництва = 2506340 / (2136,24 × 1,15 × 1,07) = 2506340 / 2628,64 = 953 чоловік

Відповідь:

з розрахунку робимо висновок про те, що кількість працівників виробництва на даному підприємстві має становити 953 людини.

Related Posts