Розраховуємо такий показник, як сума дивідендів за акціями. Дивіденди по привілейованим та звичайним (простим) акціям — Stud-Time.ru

Розраховуємо такий показник, як сума дивідендів за акціями. Дивіденди по привілейованим та звичайним (простим) акціям

Нам відомі такі дані по виробничому підприємству:

прибуток підприємства для виплати дивідендів склав 940 млн. дол.;

загальна сума акцій даного підприємства дорівнює 6300 млн. дол.;

сума привілейованих акцій — 620 млн. дол.;

фіксований розмір дивіденду до номінальної вартості привілейованої акції — 25%.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати сума дивідендів по акціях.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку нам потрібно розрахувати, скільки складе сума дивідендів, яку необхідно виплатити власникам привілейованих акцій, наступним чином:

Сума дивідендів за привілейованими акціями = Сума привілейованих акцій × Фіксований розмір дивіденду

звідси:

Сума дивідендів за привілейованими акціями = 620 × 0,25 = 155 млн. дол.

 

2. Тепер давайте визначимо загальну суму дивідендів, що припадає на загальну кількість простих акцій. А робити це ми будемо, використовуючи нижче подану формулу:

Сума дивідендів по звичайних акціях = Прибуток підприємства для виплати дивідендів — Сума дивідендів за привілейованими акціями

звідси:

Сума дивідендів по звичайних акціях = 940 — 155 = 785 млн. дол., тобто нам необхідно розрахувати різницю між загальною сумою дивідендів і сумою дивідендів за привілейованими акціями.

 

3. І останнє, що нам потрібно зробити, це визначити суму дивідендів по звичайних акціях даного аналізованого підприємства:

Сума дивідендів по акціях = Сума дивідендів по звичайних акціях / (Загальна сума акцій — Сума привілейованих акцій)

звідси:

Сума дивідендів по акціях = 785 / (6300 — 620) = 785 / 5680 = 0,1382 або 13,82%

 

Відповідь:

з усіх розрахунків ми бачимо, що сума дивідендів по акціях дорівнює 13,82%.

Написать и опубликовать комментарий