Чистий прибуток, Чистий прибуток на виплату дивідендів, а також розрахунок Рівня дивідендів на одну акцію – розрахунок — Stud-Time.ru

Чистий прибуток, Чистий прибуток на виплату дивідендів, а також розрахунок Рівня дивідендів на одну акцію – розрахунок

Нам відомо, що аналізоване акціонерне товариство випустило в обіг певну кількість акцій, а саме 164 044 штук. Зазначено також, що номінал однієї акції дорівнює 10 дол. Ще нам вказано, що всі випущені акції — звичайні. Ну а виручка від реалізації продукції підприємства за звітний рік (мінус всі прямі та непрямі податки) становить 2 971 112 дол. Також з умови нам відомо, що сума оподатковуваного прибутку за той же звітний період становила 771 148 дол. Сума платежів до бюджету, яка повинна бути сплачена товариством — 203 948 дол. Ну а частка чистого прибутку для виплати дивідендів, повинна бути на рівні в 40%.

Необхідно визначити, скільки складе рівень дивідендів на одну акцію.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку нам необхідно розрахувати суму чистого прибутку підприємства від реалізації товарної продукції. Для цього нам потрібно використовувати наступну формулу:

Чистий прибуток підприємства = Сума оподатковуваного прибутку — Сума платежів до бюджету

звідси:

Чистий прибуток підприємства = 794122 — 220952 = 573170 дол.

 

2. Тепер давайте перейдемо до розрахунку наступного показника, який нам потрібно визначити для подальшого вирішення завдання (розрахунок призначений виключно для звичайних акцій):

Чистий прибуток на виплату дивідендів за акціями = Чистий прибуток підприємства × Частка чистого прибутку для виплати дивідендів / 100 — Кількість випущених в обіг привілейовані акції × Номінальна ціна акції привілейовані акції × Рівень дивідендів привілейовані акції / 100

звідси:

Чистий прибуток на виплату дивідендів за акціями = 573170 × 44/100 = 252194,8 дол.

Наш розрахунок трохи видозмінився (були видалені деякі позиції) так як наше акціонерне товариство не випускає привілейованих акцій взагалі (тільки звичайні акції в обороті).

 

3. Тепер приступимо до розрахунку рівня дивідендів по звичайних (простих) акціях нашого акціонерного товариства. Для визначення будемо використовувати нижче наведену формулу:

Рівень дивідендів на одну акцію прості акції = Чистий прибуток на виплату дивідендів за акціями × 100 / (Кількість випущених в обіг простих акцій × Номінальна вартість звичайної акції)

звідси:

Рівень дивідендів на одну акцію прості акції = 252194,8 × 100 / (186 460 × 14) = 25219480/2610440 = 9,66% або 0,69 дол (= 9,66 / 14 дол) на кожну акцію, номінал якої дорівнює 14 дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best