Номінальна вартість акції, Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по звичайних акціях, а також Рівень дивідендів — Stud-Time.ru

Номінальна вартість акції, Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по звичайних акціях, а також Рівень дивідендів

З умови задачі нам відомо, що капітал акціонерного товариства дорівнює 1600 млн. дол., ну а загальна кількість випущених акцій становить 320 тис. шт. А з числа цих акцій — 35 тис. шт. складають привілейовані акції. Також ще зазначено, що відсоток за привілейованими акціями дорівнює 35%, ну а прибуток, який піде на дивіденди становить 360 млн. дол.

Потрібно визначити такі показники, як номінальна вартість звичайної акції, розмір дивіденду на 1 акцію привілейованого типу і на 1 акцію звичайного типу, а також потрібно визначити рівень дивіденду.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку нам необхідно визначити номінальну вартість акції, використовуючи нижче подану формулу:

Номінальна вартість акцій = Капітал акціонерного товариства / Кількість випущених акцій

звідси:

Номінальна вартість акцій = 1600/320 = 5 тис. дол.

 

2. Отже, виручка, яку отримає акціонерне товариство від продажу всіх привілейованих акції, становитиме:

Виручка від реалізації привілейованих акцій = Номінальна вартість акцій × Кількість привілейованих акцій

звідси:

Виручка від реалізації привілейованих акцій = 5000 × 35 000 = 175 млн. дол.

 

3. Ну а річний дохід даного акціонерного товариства, який може бути отриманий за привілейованими акціями, відповідно треба розраховувати за такою формулою:

Річний дохід за привілейованими акціями = Виручка від реалізації привілейованих акцій × Відсоток за привілейованими акціями / 100

звідси:

Річний дохід за привілейованими акціями = 175 × 35/100 = 61,25 млн. дол.

 

4. Зараз давайте розрахуємо дивіденд на 1 привілейовану акцію нашого акціонерного товариства наступним чином:

Дивіденди за привілейованими акціями = Річний дохід за привілейованими акціями / Кількість привілейованих акцій

звідси:

Річний дохід за привілейованими акціями = 61250000/35000 = 1750 дол.

 

5. А ми йдемо далі і для того, щоб визначити розмір дивіденду на 1 акцію необхідно розрахувати, яка частина прибутку буде розподілена на акції акціонерного товариства.

Дивіденди за привілейованими акціями = Прибуток, що йде на виплату дивідендів — Річний дохід за привілейованими акціями

звідси:

Дивіденди за привілейованими акціями = 1600 млн. дол — 61,25 млн. дол = 1538,75 млн. дол.

Ну а кількість звичайних акцій дорівнюватиме:

Звичайні акції = 320 млн. дол — 35 тис. дол = 320 шт.

 

6. А зараз давайте зробимо розрахунок дивідендів по звичайних акціях так, як показано нижче:

Дивіденди по звичайних акціях = Прибуток по звичайних акціях / Звичайні акції

звідси:

Дивіденди по звичайних акціях = 320 млн. дол / 320 млн. дол = 0 дол.

 

7. І останній показник, це рівень дивідендів, який розраховується за формулою:

Рівень дивідендів = Дивіденди по звичайних акціях × 100 / Номінальна вартість акцій

звідси:

Рівень дивідендів = 0 × 100/5000 = 0% — вибачайте, але так вже вийшло в даній задачі!

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best