Найбільш вигідний варіант для інвестування. Прибутковість акції, Дивіденди по акціях, Курсова вартість акції та Купонний дохід — Stud-Time.ru

Найбільш вигідний варіант для інвестування. Прибутковість акції, Дивіденди по акціях, Курсова вартість акції та Купонний дохід

Потрібно обрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані:

номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.;

купонна ставка становить 6% річних;

дивіденди по акціях складають 4% річних, а також зазначено, що кожний наступний рік вони будуть збільшуватися на 2%;

курсова вартість акції дорівнює 7%;

процентна ставка по кредиту складає 12%.

 

Розв'язання:

 

Варіант 1:

1. Купонний дохід за 3 роки = Номінальна вартість облігації × Купонна ставка по облігації коефіцієнт × Термін інвестування = 130000 × 0,06 × 3 = 23 400 дол.

2. Дисконтний дохід = Номінальна вартість облігації — Сума вкладення = 145000 — 130000 = 15000 дол.

3. Доход по облігації = Купонний дохід по облігації за 3 роки + Дисконтований дохід = 23400 + 15000 = 38400 дол.

 

Варіант 2:

1. Дивіденди по акціях = Сума вкладення × Дивіденди по акціях за перший рік + Сума вкладення × Дивіденди по акціях за другий рік + Сума вкладення × Дивіденди по акціях за третій рік = 130000 × 0,04 + 130000 × 0,06 + 130000 × 0,08 = 5200 + 7800 + 10400 = 23400 дол.

2. Курсова вартість акції = Сума вкладення × Відсоток по курсовій вартості акції = 130000 × 0,07 = 9100 дол.

3. Дохід за акцією = Дивіденди по акціях + Курсова вартість акції = 23400 + 9100 = 32500 дол.

 

Варіант 3:

Дохід по банківському вкладу = Сума вкладення × (1 + Процентна ставка по кредиту) Період вкладення — Сума вкладення = 130000 × (1 + 0,12) 3 — 130000 = 52,64 тис. дол.

 

Висновок:

після проведеного розрахунку ми можемо зробити висновок, що третій варіант буде найбільш вигідним з точки зору інвестування.

2 комментария
  1. Спасибо Вам огромное за решение задачи!! На экзамене по рынку ценных бумаг попалась точно такая же. Нервно обрыскал пол инета и нашел. Слизал решение, получил «заслуженную» четверку! Выручили :)))

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best