Рынок ценных бумаг | Stud-Time.ru – Part 3

Из условия нам известно, что куплена акция, на которую период начисления дивидендов таков: 1 год – 60 долл., а в последующие 2 года происходит рост на 12 долл. Норма доходности акций равна 13% годовых. И понятно, что данная акция была приобретена на 3 года (1 год + еще 2 года).

Необходимо рассчитать рыночную цену одной акции с непостоянным приростом дивидендов.

 … см. полный вариант записи …

З умови даної задачі нам відомо, що останнім часом на кожну акцію фірма виплатила дивіденд, розмір якого рівний 2,2 євро. При цьому фірма сподівається на щорічний приріст дивідендів на 12%. Також зазначено, що ставка доходності акції дорівнює 14%.

Потрібно розрахувати, скільки складе ціна 1 акції з постійним приростом дивідендів.

 … см. полный вариант записи …

Данная задача нам сообщает, что покупатель (инвестор) приобрел опцион-пут на 180 акций по цене исполнителя 75 долл., при том, что текущая цена составляет 68 долл. По окончанию срока действия данного опциона стоимость приобретенной акции будет равняться 64 долл.

Нужно рассчитать все начальные затраты покупателя, связанные с приобретением опциона, при том, что цена опциона равна 16 долл., а также определить финансовые результаты от операций с опционами.

 … см. полный вариант записи …

Деякий покупець придбав опціони на продаж 340 акцій, ціна виконавця на які складає 95 дол. за 1 штуку. Також відомо, що поточний курс становить 85 дол., а термін дії контракту складає 4 місяці. Ціна опціону рівна 6-ти доларам.

Необхідно визначити розмір загальної премії продавця опціону та загальну премію покупця опціону.

 … см. полный вариант записи …

По условию этой задачи, облигация была выпущена сроком на 2 года. Номинальная стоимость облигации составляет 750 долл., ну а купонная ставка равна 10% годовых. Также еще сказано, что выплата процентов происходит ежегодно при ставке дисконта 14%.

Нужно определить, сколько составит рыночная стоимость облигации.

 … см. полный вариант записи …

Відомо, що була придбана акція, на яку період нарахування дивідендів є наступним: 1 рік – 60 дол., а наступні два роки збільшення відбувалося на 12 дол. Норма доходності акцій становить 13% річних. Ну і зрозуміло, що дана акція була придбана на 3 роки (1 рік + ще 2 роки).

Необхідно розрахувати ринкову ціну однієї акції з непостійним приростом дивідендів.

 … см. полный вариант записи …

Из условия этой задачи нам известно, что в последнее время на каждую акцию фирма выплатила дивиденд, размер которого составил 2,2 евро. При этом фирма надеется на ежегодный прирост дивидендов на 12%. Также указано, что ставка доходности акции равна 14%.

Следует рассчитать, сколько составит цена одной акции с постоянным приростом дивидендов.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts