Розрахунок запланованого прибутку від реалізації та визначення методу його розрахунку – аналітичний метод розрахунку | Stud-Time.ru

Фактична собівартість продукції у звітному періоді складає 4200 тис. грн. Дохід від випуску та реалізації даної продукції дорівнює 5680 тис. грн. Ну а в наступному році підприємство планує отримати додатковий дохід, розмір якого становитиме таку суму – 6750 тис. грн.

Розрахувати запланований прибуток підприємства від реалізації продукції.

Розв’язання:

Спочатку необхідно визначити рентабельність за такою формулою:

Рентабельність = (Дохід від випуску та реалізації продукції – Фактична собівартість продукції) / Дохід від випуску та продажу продукції

Рентабельність = (5680 — 4200) / 5680 = 0,26 або 26%

Запланований прибуток від реалізації = Запланований дохід × Рентабельність

Запланований прибуток від реалізації = 6750 × 0,26 = 1755 тис. грн.

Відповідь:

запланований прибуток, який отримає підприємство від реалізації даного виду продукції буде дорівнювати 1755 тис. грн., а метод, який допоміг у його розрахунку – це аналітичний метод розрахунку.

Related Posts