Розрахунок запланованого прибутку від реалізації та визначення методу його розрахунку – аналітичний метод розрахунку | Stud-Time.ru

У звітному періоді середня рентабельність продукції аналізованого підприємства склала 17%. Собівартість продукції у наступному році передбачається у розмірі 1340 тис. грн.

Необхідно розрахувати запланований прибуток від реалізації продукції, а також потрібно визначити, який метод розрахунку, ми будемо використовуватися для рішення цієї задачі.

Розв’язання:

В даній задачі для розрахунку запланованого прибутку від реалізації продукції буде використовуватися метод аналітичного розрахунку та наступна формула:

Запланований прибуток від реалізації = Собівартість продукції наступного року × Середня рентабельність продукції звітного року

Запланований прибуток від реалізації = 1340 × 0,17 = 227,8 тис. грн.

Відповідь:

запланований прибуток підприємства від реалізації продукції склав 227,8 тис. грн. Метод для розрахунку запланованого прибутку – аналітичний метод.

Related Posts