Розрахунок вартості вивільнення оборотного капіталу на підприємстві | Stud-Time.ru

Відомо, що обсяг реалізації продукції рівний 65 тис. дол., загальна вартість оборотних засобів підприємства становить 15 тис. дол. Тривалість одного обороту зменшується на 14 днів.

Потрібно розрахувати величину вивільнення оборотного капіталу підприємства.

Розв’язання:

1. Розрахунок кількості оборотів оборотних засобів підприємства:

Кількість оборотів = Обсяг реалізованої продукції / Вартість оборотних засобів

Кількість оборотів = 65 / 15 = 4 обороти

2. Відповідно, тривалість одного обороту оборотних засобів аналізованого підприємства складе:

Тривалість одного обороту = 360 днів / Кількість оборотів

Тривалість одного обороту = 360 / 4 = 90 днів

3. За умовою задачі, нам потрібно зменшити тривалість оборотів на кінець звітного періоду на 12 днів, отже робимо це наступним чином:

Тривалість одного обороту кінець періоду = Тривалість одного обороту початок періоду – Зменшення тривалості одного обороту

Тривалість одного обороту кінець періоду = 90 – 14 = 76 днів

4. Звідси ми можемо поновити кількість оборотів оборотних засобів підприємства на кінець періоду:

Кількість оборотів кінець періоду = 360 днів / Тривалість одного обороту кінець періоду

Кількість оборотів кінець періоду = 360 / 76 ≈ 5 днів

5. Тепер визначимо новий розмір оборотного капіталу на кінець періоду:

Оборотний капітал кінець періоду = Обсяг реалізованої продукції / Кількість періодів кінець  періоду

Оборотний капітал кінець періоду = 65 / 5 = 13 тис. дол.

6. Ну а вартість вивільнення оборотного капіталу на підприємстві буде дорівнювати:

Вартість вивільнення оборотного капіталу = Загальна вартість оборотних засобів – Оборотний капітал кінець періоду

Вартість вивільнення оборотного капіталу = 15 – 13 = 2 тис. дол.

Related Posts