Розрахунок вартості виробу, що виготовляється виробничим працівником | Stud-Time.ru

Є такі дані по трудовим ресурсам виробничого підприємства:

тривалість робочого дня на підприємстві дорівнює 7 годин;

погодинна заробітна плата працівників виробництва — 1100 дол.;

— ну а норма виробітку продукції становить 50 штук.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме вартість виробу, котрий виготовляється працівником виробничого підрозділу на аналізованому підприємстві.

Розв’язання:

Отже, вартість одного виробу, виготовленого працівником підприємства, розраховується за формулою, яка наведена трохи нижче. Отже, давайте проведемо наш простий розрахунок:

Вартість виробу = Почасова заробітна плата / Норма виробітку

звідси, сума становитиме:

Вартість виробу = 1100 / 50 = 22 дол.

Related Posts