Розрахунок вартості виробництва на підприємстві, за допомогою підсумовування витрат виробництва і середнього прибутку | Stud-Time.ru

По капіталу деякого виробничого підприємства відомо, що:

витрати постійного капіталу цього підприємства, яке спеціалізується на виробництві товарної продукції, рівні 760 тис. дол.;

— ну а витрати змінного капіталу, відповідно, становлять 120 тис. дол.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме вартість виробництва аналізованого підприємства за умови, що норма прибутку складає 20%.

Розв’язання:

1. Отже, з курсу такого цікавого (правда, далеко не кожному) предмета, як політична економія, нам відомо, що вартість виробництва на товарному підприємстві розраховується так:

Вартість виробництва = Витрати виробництва + Середній прибуток

2. Але, з наведеної вище формули, ми бачимо, що у нас немає жодного з необхідних показників. Отже, тепер нам потрібно їх всі розрахувати. Ну що, приступимо до розрахунку першого з них:

Витрати виробництва = Витрати постійного капіталу + Витрати змінного капіталу

звідси, маємо нижченаведену суму:

Витрати виробництва = 760 + 120 = 880 тис. дол.

3. Далі у нас за планом — визначення такого важливого і необхідного нам для подальших розрахунків показника, як середній прибуток аналізованого підприємства:

Середній прибуток = Норма прибутку × Витрати виробництва / 100

підставивши в цю формулу числа, ми отримаємо:

Середній прибуток = 20 × 880 / 100 = 176 дол.

4. Ну і, використовуючи формулу, яка була показана трохи вище, а саме в першому пункті рішення задачі, ми приступаємо до розрахунку вартості виробництва на підприємстві:

Вартість виробництва = Витрати виробництва + Середній прибуток

отже, маємо наступний розрахунок:

Вартість виробництва = 880 + 176 = 1056 тис. дол.

Related Posts