Розрахунок вартості товарно-матеріальних цінностей, які були надані постачальником нашому підприємству | Stud-Time.ru

Ця задача інформує нас, що вартість місячного споживання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві становить 48000 грн., ціна 1 партії цінностей дорівнює 204 грн., також відомо:

— інтервал планового постачання становить 13 днів;

— страховий запас підприємства рівний 6 днів;

транспортний запас дорівнює 3 дні;

— а технологічний запас — 8 %.

Необхідно розрахувати, чому буде дорівнювати вартість товарно-матеріальних цінностей, які були надані постачальником.

Розв’язання:

1. Спочатку нам потрібно розрахувати середньодобові витрати матеріальних ресурсів на аналізованому підприємстві у грошовому вимірі. Робиться це так, як показано нижче, а саме:

Середньодобові витрати (грн.) = Витрати за місяць / 30 днів

Q добові, грн. = Q місячні / 30 днів, де:

Q добові, грн. – вартість добового cпоживання матеріальних    цінностей, грн.;

Q місячні вартість місячного cпоживання матеріальних цінностей, грн.

звідси:

Q добові, грн. = 48000 / 30 = 1600 грн.

2. Тепер давайте спробуємо визначити середньодобові витрати матеріальних цінностей на підприємстві у натуральних одиницях (тони) наступним чином:

Середньодобові витрати (тон) = Середньодобові витрати (грн.) / Ціна однієї партії цінностей

Q добові, т = Q добові, грн. / Р 1 партії , де:

Q добові, т  — вартість добового споживання матеріальних цінностей, тон;

Q добові, грн. – вартість добового cпоживання матеріальних цінностей, грн.;

Р 1 партії ціна однієї партії товарно-матеріальних цінностей, грн.

звідси:

Q добові, т = 1600 / 204 = 7,84 тони

3. Для розрахунку поточних запасів нашого підприємства давайте використаємо формулу наступного виду:

Поточні запаси = Вартість добового споживання цінностей (тон) × Інтервал планового споживання

З поточні = Q добові, т × І споживання, де:

З поточні— вартість добового споживання матеріальних цінностей, тон;

Q добові, т – вартість добового cпоживання матеріальних цінностей, грн.;

І споживання ціна однієї партії товарно-матеріальних цінностей, грн.

звідси:

З поточні = 7,84 × 13 = 101,92 тони

4. А страховий запас підприємства у тонах відповідно складе:

Страховий запас (тон) = (Середньодобові витрати (тон) × Запас страховий (у днях)) × Технологічний запас

З страховий (тон) = (Q добові, т × З страховий (у днях)) × З технологічний, де:

З страховий, т– страховий запас підприємства, тон;

Q добові, т – вартість добового cпоживання матеріальних цінностей, тон;

З страховий (у днях) страховий запас підприємства, у днях;

З технологічний це технологічний запас, !!! коефіцієнт.

звідси:

З страховий (тон) = (7,84 × 6) × 0,08 = 47,04 × 0,08 = 3,76 тони

5. Наступним нашим кроком буде визначення транспортного запасу:

Транспортний запас (тон) = (Середньодобові витрати (тон) × Транспортний запас (у днях)) × Технологічний запас

З транспортний (тон) = (Q добові, т × З транспортний (у днях)) × З технологічний, де:

З транспортний (тон) транспортний запас підприємства, тон;

Q добові, т – вартість добового cпоживання матеріальних цінностей, тон;

З транспортний (у днях)– транспортний запас підприємства, у днях;

З технологічний це технологічний запас, у вигляді коефіцієнта.

звідси:

З транспортний (тон) = (7,84 × 3) × 0,08 = 23,52 × 0,08 = 1,88 тони

6. Тепер доцільним буде розрахунок технологічного запасу аналізованого підприємства наступним чином:

Технологічний запас (тон) = (Запаси поточні + Страховий запас (тон) + Транспортний запас (тон)) × Технологічний запас (коефіцієнт з умови задачі)

З технологічний (тон) = (З поточні + З страховий (тон) + З транспортний (тон)) × З технологічний (коефіцієнт), де:

З технологічний (тон) технологічний запас підприємства, тон;

З поточні– поточні запаси, тон;

З страховий (тон)– страховий запас підприємства, тон;

З транспортний (тон) це транспортний запас, тон;

З технологічний (коефіцієнт) технологічний запас підприємства, тільки у вигляді коефіцієнта!!!

звідси:

З технологічний (тон) = (101,92 + 3,76 + 1,88) × 0,08 = 107,56 × 0,08 = 8,6 тони

7. А загальний обсяг постачання дорівнюватиме:

Загальний обсяг постачання = Поточні запаси + Страховий запас (тон) + Транспортний запас (тон) + Технологічний запас (потрібно перевести відсоток у коефіцієнт)

Обсяг постачання загальний = З поточні + З страховий (тон) + З транспортний (тон) + З технологічний (коефіцієнт), де:

Обсяг постачання загальний технологічний запас підприємства, тон;

З поточні– поточні запаси, тон;

З страховий (тон)– страховий запас підприємства, тон;

З транспортний (тон) це транспортний запас, тон;

З технологічний (коефіцієнт) технологічний запас підприємства, тільки у вигляді коефіцієнта!!!

звідси:

Обсяг постачання загальний = 101,92 + 3,76 + 1,88 + 8,6 = 116,16 тон

8. Ну і нарешті, тепер ми маємо змогу розрахувати вартість постачання товарно-матеріальних цінностей, які були надані постачальником даному підприємству:

Вартість цінностей = (Загальний обсяг постачання – Технологічний запас (тон)) × Ціна однієї партії цінностей

В цінностей = (Обсяг постачання загальнийЗ технологічний (тон)) × Р 1 партії, де:

В цінностей – вартість матеріальних цінностей, тис. грн.;

Обсяг постачання загальний технологічний запас підприємства, тон;

З технологічний (тон) технологічний запас підприємства, тон;

Р 1 партії вартість однієї партії матеріальних цінностей, грн.

звідси:

Вартість цінностей = (116,16 – 8,6) × 204 = 107,56 × 204 = 21942,24 грн.

Відповідь:

отже, вартість товарно-матеріальних цінностей, які постачальник надав нашому підприємству становитиме 21942,24 грн.

Related Posts