Розрахунок вартості основних виробничих фондів підприємства, витрат на 1 у.о. реалізованої продукції, а також визначення рентабельності продукції | Stud-Time.ru

Нам вказано, що обсяг виробництва і реалізації продукції підприємства дорівнює 1 млн. дол., прибуток, який отримало підприємство від реалізації товарної продукції, склав 200 тис. дол. Також з умови відомо, що фондовіддача основних виробничих фондів становить 1,5.

Потрібно розрахувати вартість основних виробничих фондів аналізованого товарного підприємства, витрати підприємства на 1 долар реалізованої продукції, а також рентабельність продукції.

Розв’язання:

1. Отже, вартість основних виробничих фондів розрахуємо так:

Вартість основних виробничих фондів = Обсяг виробництва і реалізації продукції / Фондовіддача виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів = 1,25 / 1,5 = 0,83 млн. дол або 833333,33 дол.

2. Тепер, розрахуємо витрати, які припадають на 1 долар реалізованої продукції, які будуть дорівнювати:

Витрати на 1 долар реалізованої продукції = (Обсяг виробництва і реалізації продукції — Прибуток від реалізації продукції в млн. дол) / Обсяг виробництва та реалізації продукції

Витрати на 1 долар реалізованої продукції = (1,25 — 0,248) / 1,25 = 0,80 дол.

3. Ну а тепер розрахуємо наступний і останній показник:

Рентабельність реалізації продукції = (Прибуток від реалізації / Обсяг виробництва і реалізації продукції) × 100%

Рентабельність реалізації продукції = (248 000 / 1 000 000) × 100 = 24,8%

Related Posts