Розрахунок суми плати за кредит, комісійної винагороди банку за факторингове обслуговування та плати за факторинг | Stud-Time.ru

Аналізоване приватне підприємство звернулося до установи комерційного банку із проханням викупити рахунки-фактури (це дебіторська заборгованість) на суму 124560 дол. Плата за кредит становить 15% річних. Середній термін обороту коштів у розрахунках з покупцем — 12 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування складає 3%.

Виходячи з наведених вище даних, необхідно розрахувати:

суму плати за кредит;

суму комісійної винагороди за факторингове обслуговування;

плату за факторинг в цілому.

Розв’язання:

Спочатку розрахуємо суму плати за кредит за формулою:

Сума плати за кредит = Сума кредиту банку × Відсотки по кредиту × Час для обороту коштів / 365 днів = 124560 × 0,15 × 12 / 365 = 614,27 дол.

Сума кредиту банку + Сума відсотків = 124560 + 614,27 = 125174,27 дол.

Тепер проведемо розрахунок суми комісійної винагороди за факторингове обслуговування банку:

Сума кредиту банку × Комісія банку за факторингове обслуговування = 124560 × 0,03 = 3736,8 дол.

З проведених розрахунків ми маємо змогу визначити загальну плату за користування факторинговими послугами банку, яку має виплатити підприємство:

Сума плати за кредит + Комісійна винагорода за факторинг = 614,27 + 3736,8 = 4351,07 дол.

Відповідь:

1. сума плати за кредит складе 125174,27 дол.

2. сума комісійної винагороди за факторингове обслуговування буде дорівнювати 3637,8 дол.

3. плата за факторинг дорівнюватиме 4351,07 дол.

Related Posts